Algemene Voorwaarden Daysee Poppy

 

 *De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Daysee Poppy aanbiedt; waar schminken staat kan dat ook van toepassing zijn bij visagie en hairstyling werkzaamheden of andersom.

* Een offerte heeft een geldigheid van 7 dagen, tenzij anders vermeld. Ontvangen wij binnen dit termijn geen bevestiging, gaan wij er vanuit dat u geen gebruik wilt maken van onze diensten.

*Bij een boeking houdt Daysee Poppy de tijden van aanwezigheid aan, die met de klant via e-mail zijn bevestigd. Indien een persoon (nog) niet aanwezig is op de afgesproken tijd, blijft Daysee Poppy niet wachten. De afgesproken prijs blijft van kracht ondanks dat niet alle personen zijn geweest.  De tijd die er nodig is om op te bouwen en af te breken, wordt hier niet bij in berekend.

*Tijdens de duur van het schminken (inclusief op- en afbouwtijd) zorgt de opdrachtgever voor de aanwezigheid van minimaal één volwassene (18+) die toezicht houdt op de aanwezige kinderen en de kinderen begeleidt tijdens het schminken. De schminkster is geen oppas en kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurtenissen/voorvallen met het/de kind(eren) op de schminklocatie buiten haar eigen activiteiten.

*De opdrachtgever draagt zorg voor voldoende licht, de mogelijkheid tot het verversen van water, en wanneer er buiten geschminkt wordt, een overkapping bij regen. Tenzij anders afgesproken zorgt de opdrachtgever voor een tafel en 2 stoelen, indien er ook glittertattoo’s besteld zijn 2 tafels en 4 stoelen.*Daysee Poppy komt ongeveer een kwartier van te voren om zich voor te bereiden op de opdracht en spullen hiervoor klaar te zetten.*Na iedere twee uur dat geschminkt wordt heeft Daysee Poppy het recht op een kwartier pauze.*Wanneer de eindtijd nadert en er staat nog een wachtrij met kinderen, bepaalt Daysee Poppy welk kindje het laatste kindje is dat nog binnen de vastgestelde werktijd geschminkt kan worden.

*Daysee Poppy is niet aansprakelijk voor allergische reacties of ontstekingen die ontstaan door gebruik van penselen en/of make-up producten. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van professionele make-up, schmink, glitters en huidlijm die volgens de  Europese richtlijnen goed zijn bevonden. Daysee Poppy werkt volgens de in de branche geldende hygiëne richtlijnen en hecht hier erg veel belang aan.

*De schmink dient met een milde zeep te worden verwijderd en op een zachte manier van de huid te worden los gemasseerd. Bij hard boenen kan er irritatie van de huid optreden. Het is mogelijk dat er een lichte kleurzweem achterblijft, deze trekt vanzelf weer weg. Make-up dient met make-up remover verwijderd te worden.

*Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan materialen of personen, tenzij en voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Daysee Poppy. De opdrachtgever dient binnen 48 uur hiervan telefonisch en/of schriftelijke melding te maken. Is hier sprake van opzet of grove schuld dan zal de opdrachtgever dit bij Daysee Poppy verhalen.

*Vrijwaring door opdrachtgever: Opdrachtgever vrijwaart Daysee Poppy van aanspraken in verband met schade die aan derden is toegebracht door Daysee Poppy, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

*Een klacht zal altijd in behandeling worden genomen en onderzocht worden waardoor deze is ontstaan. Eventuele geschillen worden beoordeeld naar Nederlands recht. Er wordt altijd gewerkt naar volle 100% tevredenheid van de opdrachtgever.

*Wijze van betaling en reservering: De boeking is pas definitief indien het volledige bedrag van de aanbetaling is voldaan, tenzij anders overeengekomen. Totdat de aanbetaling is ontvangen staat de boeking onder voorbehoud in de agenda en is de datum nog niet definitief gereserveerd. Het totaalbedrag van de opdracht dient voor aanvang van de opdracht volledig te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen. Het heeft de voorkeur om via bankoverschrijving de betaling vooraf te ontvangen. Indien dit niet mogelijk is, of de betaling is niet binnen op de rekening van Daysee Poppy, dan dient de betaling op de dag zelf contant (gepast) voldaan worden. 

*Indien Daysee Poppy niet aanwezig kan zijn om op de afgesproken dag en tijd te schminken, wordt er door Daysee Poppy een volwaardige vervanger geregeld. Indien u dit niet wilt, of er niemand beschikbaar is, wordt het volledige bedrag gestorneerd op uw rekening. Uiteraard is dit van kracht wanneer er al via bankoverboeking betaald is.

* Bij annulering van een boeking door de klant binnen 24 uur voor de geboekte datum en tijd, wordt de afgesproken prijs volledig in rekening gebracht.Bij annulering van een boeking door de klant tussen de 24 en 48 uur, wordt 50% van de afgesproken prijs in rekening gebracht. Indien er al betaald is, wordt het resterende bedrag gestorneerd. Bij annulering van een boeking door de klant tussen de 48 uur en 7 dagen, wordt 25% van de afgesproken prijs in rekening gebracht. Indien er al betaald is, wordt het resterende bedrag gestorneerd. Bij annulering van een boeking door de klant, langer dan 7 dagen van te voren, zijn daar geen kosten aan verbonden. Indien er al betaald is, wordt het volledige bedrag gestorneerd.

*No-Show: Niet/Vergeten / Te laat, kosten = 100%: Klanten die geen gebruik maken van zijn/haar gereserveerde plaats of te laat zijn, alle mogelijkheden om een afspraak af te zeggen niet gebruiken en onaangekondigd niet verschijnen, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd en plaats.

*Indien de boeking een kinderfeestje betreft en deze kan niet doorgaan wegens ziekte van de jarige of diens ouders/ verzorgers dan dient de opdrachtgever Daysee Poppy zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. De bovenstaande regels zijn bij kinderfeestjes niet van toepassing. Hierbij wordt er gezamenlijk gekeken naar een passende oplossing.

*Eventuele overige kosten die gemaakt moeten worden om op de plaats van boeking te komen zijn voor de rekening van de klant. Denk hierbij aan bijvoorbeeld parkeerkosten of entreegeld.*Wanneer ter plaatse blijkt dat wij parkeerkosten moeten voldoen, worden deze achteraf nog gefactureerd, ook als deze niet op de offerte vermeld stonden.

*Voor opdrachten op feestdagen geldt een toeslag op de normale prijzen (u betaalt dan 150%). Ook wanneer een opdracht plaatsvindt tussen 22.00 en 8.00 uur geldt deze toeslag. Op 1e en 2e Kerstdag betaalt u 200% .Onder feestdagen wordt verstaan: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Bevrijdingsdag, 1e en 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag (200%) en Oudjaarsdag.

*Reiskostenvergoeding €0,40 cent per km, berekend vanaf de vestigingslocatie van Daysee Poppy (dit is een vergoeding voor benzinegeld en reistijd). Indien Daysee Poppy voor de klant naar een andere locatie moet komen dan afgesproken , kunnen deze reiskosten uiteraard afwijken.  

*Indien de locatie verder ligt dan 50 kilometer van de vestigingsplaats, kan er uitsluitend geboekt worden voor 4 uur of meer. 

*Daysee Poppy vraagt altijd aan de ouders, verzorgers of de volwassene waarmee het kind gekomen is, toestemming om een foto te mogen maken en deze op de website en social media te plaatsen. Uiteraard worden er geen persoonlijke gegevens bij gezet. Op deze manier kan Daysee Poppy laten zien wat zij in huis heeft en andere opdrachtgevers enthousiast maken.

*Desgewenst maakt Daysee Poppy foto’s met de telefoon van de geschminkte kinderen en volwassenen. Deze foto’s worden binnen 3 dagen per e-mail of Whatsapp verzonden aan de opdrachtgever.

*Het is verboden om fotomaterialen, teksten of ander materiaal van Daysee Poppy over te nemen voor eigen gebruik. Een uitzondering wordt gemaakt voor de ouders/verzorgers van het kind waarvan een foto gemaakt is.

 

 Indien er nog vragen zijn ontstaan n.a.v. de Algemene Voorwaarden kunt u die gerust stellen via de mail.

 

 

 

December 2022